Pozvánka na přednášku

Rádi bychom vás pozvali na veřejnou přednášku v rámci profesorského řízení doc. Vladimíra Remeše na téma „Diverzita a koexistence ptáků v ekologických společenstvech“. Přednáška se bude konat v úterý 4. října v 17:30 na učebně 3.005 na hlavní budově PřF UP v Olomouci.

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin