PhD studium: Telemetrický monitoring dravců a sov

Nabídka doktorského studia nejen pro absolventy a studenty navazujícího magisterského oboru zoologie na České zemědělské univerzitě v Praze. Výzkum v rámci studia na téma Telemetrický monitoring dravců a sov, konkrétně Přežívání a prostorové chování repatriovaných sýčků obecných na Plzeňsku. Více informací v příloze.

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin